SAHAF – Forum 2014 će okupiti istaknute predstavnike institucija i pojedince iz Evrope i svijeta koji će prezentirati informacije o stanju, perspektivama i trendovima u halal industriji.

U fokusu SAHAF – Foruma 2014 će biti teme:

  • Halal akreditiranje i certificiranje,
  • Halal ishrana u javnim ustanovama,
  • Uloga udruženja halal potrošača,
  • Poslovne prilike u halal turizmu.

Autori zainteresirani za učešće trebaju prijaviti teme svojih izlaganja. Prijava treba sadržavati:

  • Podaci o autorstvu (Ime i prezime autora, institucija u kojoj je autor angažiran, slika i biografija do 200 riječi);
  • Struktuirani sažetak do 1000 riječi dvojezično na bosanskom/srpskom/hrvatskom i engleskom jeziku (naslov, uvod, metodologija, diskusija, zaključci i ključne riječi);

Radovi mogu biti prezentirani:

  • usmeno sa PowerPoint prezentacijom,
  • poster prezentacija (120X80 cm),
  • naučni ili stručni rad štampan u publikaciji Foruma.

Važni datumi:
01. 09. 2014. – dostavljanje prijava za izlaganje,
05. 09. 2014. – obavijest o prihvatanju rada,
20. 09. 2014. – dostavljanje prezentacija za izlaganje
20. 09. 2014. – dostavljanje cjelovitih radova za
objavljivanje u publikaciji.

Kontakt:
Agencija za certificiranja halal kvalitete
Damir Alihodžić, mr. sci.
Telefon: +387 35 258 427; Mobitel: +387 61 779 288
e-mail: damir.alihodzic@halal.ba