Roditelji muslimani često se susreću sa problemom odabira crtanih filmova za svoje najmlađe, a koji će na djecu prenijeti vrijednosti islama. Ista stvar je i sa igračkama, kao i korisnom literaturom.

Danny Shakoj je autor koji stoji iza kreiranja odlične priče kroz knjigu i igračku!

Nešto novijeg datuma je knjiga „Avanture imama Adema“. Adem je lokalni imam, igra fubal i živi u raznolikom komšiluku. Ova priča prikazuje njegov put na hadž. Tokom ilustrirane priče mora da prevaziđe prepreke kako bi stigao u Meku.

Danny Shakoj je kreator ovog koncepta. Rođen i odrastao u New Jersey-u (Amerika), kaže da se nije često susretao sa igračkama i proizvodima koji su namijenjeni djeci muslimanima. Želio je da to promijeni, tako da je od ovog lika napravio i igračku.

„Ponekad se religija smatra poteškoćom, a ponekad je roditeljima teško da objasne vjeru svojoj djeci. Stoga se kroz knjigu nastoji to prevazići i odličan je materijal kako za muslimane, tako i za nemuslimane kako bi shvatili našu vjeru i da propagira mir“, kaže Danny.

Imam Adem koristi pet stubova islama da riješi probleme.  Susreće različite ljude na svom putu i kroz različite aspekte se dotiče dijelova vjere poput udjeljivanja sadake, dobrobiti prema prirodi i ljubaznosti prema životinjama i ljudima.

S obzirom da je sve veća potražnja za lutkama koje bi slijedile islamski koncept odijevanja, tako i sve više takvih lutaka ulazi na tržište.

Muslimane se u meidjima najčešće prikazuje kao teroriste ili špijune. „Nadam se da će ljudi, nakon što pročitaju knjigu promijeniti svoje mišljenje i sterotipe koje imaju o muslimanima.